Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej, wszelkie uwagi i błędy można zgłaszać na adres admin@stoszowice.pl || Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: czwartek, 30 marca 2017. Imieniny: Anieli, Kwiryna, Leonarda

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

13.02.2015 Projekty Unijne » PROW
2015-02-13

Spółka gminna Wodociągi Srebrnogórskie z siedzibą w Budzowie otrzymała dotację w kwocie 3 998 743,00 zł z Unii Europejskiej - w związku ze złożonym wnioskiem w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 – tytuł operacji: „Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Stoszowice”.
Wniosek obejmuje wykonanie:

 1. budowy zbiornika wyrównawczego w miejscowości Budzów; 
 2. budowy sieci wodociągowej dla ulicy Jasnej w miejscowości Srebrna Góra; 
 3. budowy kolektora wodociągowego w ulicy Ogrodowej i Polnej w miejscowości Srebrna Góra; 
 4. budowy sieci wodociągowej dla wsi Grodziszcze; 
 5. budowy sieci wodociągowej dla wsi Różana; 
 6. budowy kanalizacji z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Różana; 
 7. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemna i części miejscowości Rudnica z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Rudnica; 
 8. zakup wozu asenizacyjnego.

Całkowity koszt realizacji operacji wynosi 6 504 623,03 zł.

 W dniu 16.09.2009r. zostały podpisane umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 

 

 

W dniu 16.09.2009r. zostały podpisane umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 

 

W dniu 16.09.2009r. zostały podpisane umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 

 

 1. wniosek pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stoszowice i Jemna” – pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego a Gminą. Celem realizacji operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, stworzenie odpowiednich warunków dla wszystkich mieszkańców, którzy będą mogli aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i towarzyskim miejscowości. Ponadto remont świetlic przyczyni się do poprawy atrakcyjności miejscowości.
  Na realizację w/w zadania została przyznana pomoc w wysokości 430 153, 00 zł tj. 75% kosztów kwalifikowanych operacji.
  Całkowity koszt realizacji operacji wynosi 699 716,96 zł
 2. wniosek pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żdanów i Rudnica” – pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego a Gminną Biblioteką Publiczną w Stoszowicach. Celem realizacji operacji jest zaspokojenie potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych mieszkańców wsi oraz upowszechnianie wiedzy, nauki i kultury poprzez remont świetlic i utworzenie w nich punktów – pomieszczeń bibliotecznych.
  Na realizację w/w zadania została przyznana pomoc w wysokości 429 538,00 zł tj. 75% kosztów kwalifikowanych operacji.

Całkowity koszt realizacji operacji wynosi 698 715,97 zł.REALIZACJA PROJEKTU

pn. „Góry Sowie przyjazne dzieciom-budowa sowiogórskiego placu zabaw w Srebrnej Górze”

WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 413 „WDROŻENIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” DLA MAŁYCH PROJEKTÓW, TJ. OPERACJI, KTÓRE NIE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA OSI 3, ALE PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW TEJ OSI, OBJĘTEGO PROW 2007 – 2013 ZA POŚREDNICTWEM LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE”

W ramach działania zrealizowano cel projektu tj.: Budowę sowiogórkiego placu zabaw w Srebrnej Górze w celu udostępnienia mieszkańcom wsi oraz turystom infrastruktury rekreacyjnej, poprawiającej wizerunek Gór Sowich jako miejsca atrakcyjnego turystycznie a zwłaszcza przyjaznego dzieciom.
Całkowity koszt zadania 95.998,89 zł.
Kwota przyznanej pomocy ze środków Unii Europejskiej 25.000,00 zł.

Zapraszamy dzieci i młodzież do korzystania z placu zabaw, który znajduję się przy Przedszkolu Niepubliczny „Kajtek” w Srebrnej Górze, ul. Kąpielowa 2.


Post
użytkownika Gmina Stoszowice.

REALIZACJA PROJEKTU

pn. „Modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutomierz – poprawa warunków krajobrazowych oraz zaplecza kulturalnego Gór Sowich”

WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 413 „WDROŻENIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” DLA MAŁYCH PROJEKTÓW, TJ. OPERACJI, KTÓRE NIE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA OSI 3, ALE PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW TEJ OSI, OBJĘTEGO PROW 2007 – 2013 ZA POŚREDNICTWEM LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE”

Całkowity koszt zadania 28.713,99 zł.
Kwota przyznanej pomocy ze środków Unii Europejskiej 16.601,61 zł.


Galeria - projekt unijny PROW

Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Wybory uzupełniające 2017
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
ePUAP
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony