Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej, wszelkie uwagi i błędy można zgłaszać na adres admin@stoszowice.pl || Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: poniedziałek, 18 lutego 2019. Imieniny: Szymona, Konstancji, Flawiana

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

13.02.2015 Projekty Unijne » PROW
2015-02-13

Spółka gminna Wodociągi Srebrnogórskie z siedzibą w Budzowie otrzymała dotację w kwocie 3 998 743,00 zł z Unii Europejskiej - w związku ze złożonym wnioskiem w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 – tytuł operacji: „Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Stoszowice”.
Wniosek obejmuje wykonanie:

 1. budowy zbiornika wyrównawczego w miejscowości Budzów; 
 2. budowy sieci wodociągowej dla ulicy Jasnej w miejscowości Srebrna Góra; 
 3. budowy kolektora wodociągowego w ulicy Ogrodowej i Polnej w miejscowości Srebrna Góra; 
 4. budowy sieci wodociągowej dla wsi Grodziszcze; 
 5. budowy sieci wodociągowej dla wsi Różana; 
 6. budowy kanalizacji z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Różana; 
 7. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemna i części miejscowości Rudnica z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Rudnica; 
 8. zakup wozu asenizacyjnego.

Całkowity koszt realizacji operacji wynosi 6 504 623,03 zł.

 W dniu 16.09.2009r. zostały podpisane umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 

 

 

W dniu 16.09.2009r. zostały podpisane umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 

 

W dniu 16.09.2009r. zostały podpisane umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 

 

 1. wniosek pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stoszowice i Jemna” – pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego a Gminą. Celem realizacji operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, stworzenie odpowiednich warunków dla wszystkich mieszkańców, którzy będą mogli aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i towarzyskim miejscowości. Ponadto remont świetlic przyczyni się do poprawy atrakcyjności miejscowości.
  Na realizację w/w zadania została przyznana pomoc w wysokości 430 153, 00 zł tj. 75% kosztów kwalifikowanych operacji.
  Całkowity koszt realizacji operacji wynosi 699 716,96 zł
 2. wniosek pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żdanów i Rudnica” – pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego a Gminną Biblioteką Publiczną w Stoszowicach. Celem realizacji operacji jest zaspokojenie potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych mieszkańców wsi oraz upowszechnianie wiedzy, nauki i kultury poprzez remont świetlic i utworzenie w nich punktów – pomieszczeń bibliotecznych.
  Na realizację w/w zadania została przyznana pomoc w wysokości 429 538,00 zł tj. 75% kosztów kwalifikowanych operacji.

Całkowity koszt realizacji operacji wynosi 698 715,97 zł.REALIZACJA PROJEKTU

pn. „Góry Sowie przyjazne dzieciom-budowa sowiogórskiego placu zabaw w Srebrnej Górze”

WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 413 „WDROŻENIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” DLA MAŁYCH PROJEKTÓW, TJ. OPERACJI, KTÓRE NIE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA OSI 3, ALE PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW TEJ OSI, OBJĘTEGO PROW 2007 – 2013 ZA POŚREDNICTWEM LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE”

W ramach działania zrealizowano cel projektu tj.: Budowę sowiogórkiego placu zabaw w Srebrnej Górze w celu udostępnienia mieszkańcom wsi oraz turystom infrastruktury rekreacyjnej, poprawiającej wizerunek Gór Sowich jako miejsca atrakcyjnego turystycznie a zwłaszcza przyjaznego dzieciom.
Całkowity koszt zadania 95.998,89 zł.
Kwota przyznanej pomocy ze środków Unii Europejskiej 25.000,00 zł.

Zapraszamy dzieci i młodzież do korzystania z placu zabaw, który znajduję się przy Przedszkolu Niepubliczny „Kajtek” w Srebrnej Górze, ul. Kąpielowa 2.


Post
użytkownika Gmina Stoszowice.

REALIZACJA PROJEKTU

pn. „Modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutomierz – poprawa warunków krajobrazowych oraz zaplecza kulturalnego Gór Sowich”

WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 413 „WDROŻENIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” DLA MAŁYCH PROJEKTÓW, TJ. OPERACJI, KTÓRE NIE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA OSI 3, ALE PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW TEJ OSI, OBJĘTEGO PROW 2007 – 2013 ZA POŚREDNICTWEM LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE”

Całkowity koszt zadania 28.713,99 zł.
Kwota przyznanej pomocy ze środków Unii Europejskiej 16.601,61 zł.


Galeria - projekt unijny PROW

Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Klauzula informacyjna
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Wybory samorządowe 2018
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
ePUAP
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony