Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej, wszelkie uwagi i błędy można zgłaszać na adres admin@stoszowice.pl || Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: poniedziałek, 18 lutego 2019. Imieniny: Szymona, Konstancji, Flawiana

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

15.02.15 projekt unijny RPO
2015-02-15

 

             Projekty współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013:

Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne mające na celu poprawe atrakcyjności turystycznej Gminy Stoszowice poprzez zwiększenie potencjału turystyczno – kulturowego Twierdzy Srebrna Góra. Przeznaczone do adaptacji pomieszczenia Donjonu stanowią cześć największej Twierdzy górskiej w Europie – Twierdzy Srebrna Góra, która co roku odwiedzana jest przez rzesze turystów zarówno z kraju i z zagranicy.

   Projekt polega na adaptacji części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra na cele muzealno-ekspozycyjne z uwzglednieniem elementów dydaktycznych wynikających z zabytkowego charakteru budowli, oświetleniu ścieżki kulturowej i wyposażeniu jej w elementy małej architektury biegnącej z centrum Srebrnej Góry do Twierdzy oraz na przebudowie parkingu znajdującego sie przy ścieżce.

   Realizowany jest on w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoslaskiego na lata 2007 - 2013. Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura), Działanie 6.4 Turystyka kulturowa.


    W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

1. Studium wykonalności

2. Dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy)

3. Roboty budowlane

4. Zakup wyposażenia

5. Ścieżka kulturowa - oświetlenie etap I (Parking – przebudowa)

6. Ścieżka kulturowa - oświetlenie etap II

7. Promocja

Priorytet 6 - Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura) , Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową

„Markowa turystyka kulturowa – wspólny produkt turystyczny Subregionów Sowiogórskiego i Ziemi Kłodzkiej – cykl imprez o znaczeniu regionalnym wykorzystujący dolnośląskie podziemia i fortyfikacje – Twierdze Kłodzko i Srebrna Góra”

Całkowita wartość: 1 719 424 zł
Kwota dofinansowania z RPO: 1 203 596,8 zł

Ogólne założenia projektu

Twierdze Kłodzka TK i Srebrnogórska TS leża od siebie w odległości mniejszej niż 50km. Ich lokalizacja w pobliżu innych atrakcji Dolnego Śląska (Góry Sowie, podziemne kopalnie, Góry Stołowe, uzdrowiska) sprawia, iż wycieczka na najsłynniejsze twierdze Dolnego Śląska może potrwać zdecydowanie dłużej niż jeden dzień. Fortyfikacje te mogą również być pretekstem do zaplanowania dłuższego ponownego pobytu turystów na Dolnym Śląsku. Są to bowiem jedne z największych i najcenniejszych atrakcji regionu. Należą jednocześnie do najcenniejszych fortyfikacyjnych zabytków europejskiej sztuki architektury militarnej. O znaczeniu obiektów dla rozwoju turystyki świadczy fakt, iż obydwie twierdze zajęły czołowe miejsca w plebiscycie na Perły w Koronie Dolnego Śląska w 2009 roku - TK zwyciężyła, TS zajęła wysokie siódme miejsce. Ujecie obiektów w Uchwale nr 2445/III/09 Zarządu Województwa z dnia 17 lutego 2009 na liście szlaków o znaczeniu regionalnym oznacza, ze są one w skali Województwa Dolnośląskiego postrzegane jako miejsca o znaczącym potencjale turystycznym. Partnerzy Projektu - Gmina Miejska Kłodzko i Gmina Wiejska Stoszowice - od wielu lat efektywnie współpracują na rzecz wzbogacania oferty turystycznej regionu. Podejmowane w przeszłości wspólne działania skierowane były przede wszystkim do wąskiego grona miłośników historii - ograniczonej grupy odbiorców. Partnerzy organizowali w przeszłości rekonstrukcje historyczne, które cieszyły się powodzeniem wśród osób zainteresowanych historia pogranicza. Zwiększenie ruchu turystycznego na twierdzach jest zatem możliwe poprzez poszerzenie oferty i wyprofilowanie organizowanych imprez pod kątem dodatkowych grup odbiorców. W roku 2008 TK odwiedziło 120 000 a TS 40 000 turystów. Szczyt odwiedzalności przypadał na okres wakacyjny i świąteczny. Obok wydłużenia sezonu, Projekt umożliwi ukazanie twierdz w szerszym kontekście - jako miejsc nie tylko związanych z historia, ale również umożliwiających przeżycie sportowych emocji, miejsc doskonałej zabawy, czy wreszcie jako miejsc cyklicznych spotkań rodzin, przyjaciół, pasjonatów - tego rodzaju wzajemnie uzupełniających się atrakcji brakowało w dotychczasowej wspólnej ofercie Partnerów - głównie ze względu na zły stan techniczny obu obiektów i konieczność realizacji w pierwszej kolejności inwestycji prowadzących do poprawy stanu infrastruktury. Uczestnicy imprez planowanych do realizacji niniejszym wnioskiem będą mieli okazje w roku 2011 do bezpiecznego przyglądania się postępom prac i jednoczesnego korzystania z wytwarzanej/modernizowanej i stopniowo udostępnianej infrastruktury towarzyszącej - drogi dojazdowe, parkingi, oznakowanie. Projekt stanowi uzupełnienie infrastruktury turystycznej i kulturowej a przewidziane do realizacji zadania przyczynia się do zwiększenia ruchu turystycznego na obu twierdzach.

Projekt zakłada zorganizowanie szeregu cyklicznych imprez popularyzujących zarówno rodzinny wypoczynek jak i turystykę kulturową i aktywną.

Projekt polega na:

wykreowaniu 4 nowych produktów turystycznych imprez promocyjnych o charakterze regionalnym, skierowanych do różnych grup odbiorców: 

 1. FortFan Open Summer Festival - turystyka aktywna, kulturowa, rodzinny wypoczynek, 
  - Twierdza dla Aktywnych 
  - Międzynarodowe Zawody Rowerowe 
  - Rock Bastion 
 2. FortFan Święto Twierdzy Srebrna Góra - turystyka kulturowa, miłośnicy historii 
  - Bitwa o twierdze Srebrna Góra 
 3. FortFan Dni Twierdzy Kłodzkiej - turystyka kulturowa, miłośnicy historii 
  - Bitwa o twierdze Kłodzko 
  - Jarmark Forteczny 
  - Kłodzko Nocą 
 4. FortFan 3 Żywioły - podróżnicy, turystyka górska, aktywna, kulturowa, przyrodnicza

- wynajmie wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu:

FortFan Express - kolejka turystyczna służąca do bezpłatnego dowożenia turystów z centralnych części Kłodzka i Srebrnej Góry na miejsce akcji i imprez, kolejka ułatwiać tez będzie uczestnictwo w imprezach osobom niepełnosprawnym, którzy nie maja częstych okazji do zwiedzania trudno dostępnych fortyfikacji. W ramach projektu kolejka nieodpłatnie przewozić będzie turystów, jej stylizacja nawiązywać będzie do charakteru twierdz kłodzkiej i srebrnogóskiej. Wyposażenie wynajęte w ramach niniejszego projektu będzie wzajemnie udostępniane przez Partnerów nieodpłatnie i bez pobierania dodatkowych kaucji na mocy Porozumienia

- wspólnej promocji projektu - zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1083/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

- podjęciu wspólnych działań dotyczących:

* wzmocnienia identyfikacji marki FortFan i kreowanych nowych produktów turystycznych poprzez wynajem powierzchni reklamowych w 3 miastach Polski o ilości mieszkańców pow. 200 000 mieszkańców
* opracowania okolicznościowej płyty DVD z materiałami propagującymi nowe produkty, informacjami o projekcie, dokumentacja przebiegu zawierającej: materiały audio/video/photo, materiały tekstowe w 4 językach: pl, cz, de, en; prezentacje multimedialna; aplikacje DVD z informacjami o projekcie, LP, PP, przeglądarka materiałów audio/video/photo; produkcje nośnika (tłoczenie, opakowanie)
* zorganizowania wspólnych imprez promujących Święto Twierdzy Srebrna Góra i Dni Twierdzy Kłodzkiej w jednym z miast Dolnego Śląska o ilości mieszkańców powyżej 50 000 polegającej na nagłośnieniu terminu imprezy, kolportażu ulotek, prezentacji programu oraz rekrutacji spośród widzów potencjalnych uczestników rekonstrukcji historycznych. Specjalnie dla nich zostanie opracowany scenariusz przewidujący do zagrania epizodyczne role dla ochotników.

 

WIĘCEJ O PROJEKCIE I JEGO REALIZACJI - TUTAJ

 


Spotkanie z podróżnikami w Twierdzy Srebrna Góra w dniu 27.12.2014 r.

"Dwie strony Pamiru - rowerem przez Tadżykistan i Afganistan"


 


Galeria - 15.02.2015 projekt unijny RPO

Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Klauzula informacyjna
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Wybory samorządowe 2018
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
ePUAP
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony