Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej, wszelkie uwagi i błędy można zgłaszać na adres admin@stoszowice.pl || Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: poniedziałek, 18 lutego 2019. Imieniny: Szymona, Konstancji, Flawiana

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

10.02.15 projekt unijny comenius
2015-02-10


Gmina Stoszowice przystąpiła do międzyregionalnego projektu pn. „Moduł lekcyjny o Niemczech do realizacji w polskich szkołach” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS REGIO. Projekt realizują dwa regiony: Gmina Stoszowice i Zarząd Miejski Koenigstein. Dodatkowo w projekcie biorą udział partnerzy lokalni. Po stronie polskiej: Publiczne Gimnazjum w Budzowie i Fundacja Krzyżowa; po stronie niemieckiej: Szkoła Średnia w Koenigstein i Fundacja Daetz.

Głównym celem projektu jest zrzeszenie polskich i niemieckich organizacji, aby przez ich współpracę rozpowszechnić kompetencję interkulturową wśród młodzieży z obu tych krajów. W tym celu zostanie opracowany moduł lekcyjny dotyczący Niemiec, który będzie realizowany w polskich szkołach
Moduł lekcyjny ma przygotować młodych ludzi na wyzwania związane z migracją i globalizacją. W styczności z tradycją, sposobem myślenia i zachowania ludności kraju sąsiedniego kształtuję się zrozumienie i tolerancja dla kultury Niemiec. Jednocześnie zwiększa to szanse zawodowe. Znajomość obyczajów w danym kraju ułatwia komunikację z potencjalnym zagranicznym klientem.
W ramach spotkań zostanie opracowany moduł lekcyjny dotyczący Niemiec, który zostanie wprowadzony do polskich szkół.

Projekt polega na tym, że grupa polskich nauczycieli z Publicznego Gimnazjum w Budzowie opracuje koncepcję modułu lekcyjnego, która będzie zawierała elementy wiedzy o kulturze, ekologii, społeczności i historii Niemiec. Przy opracowaniu modułu grupę polskich nauczycieli będą wspierać nauczyciele ze szkoły w Königstein, którzy będą doradzać w sprawach struktury i treści powstałych konspektów i pomocy dydaktycznych. Opracowany moduł zostanie zamieszczony przez Fundację Daetz na platformie internetowej, aby udostępnić je polskim szkołom. Stopień realizacji projektu zostanie oceniony za pomocą ewaluacji przygotowanej przez Fundację Daetz. Zostanie ona przeprowadzona w pięciu szkołach testowych i w wybranych placówkach oświatowych Gminy Stoszowice.
W ramach projektu uczniowie uzyskają wiele informacji o kraju sąsiedzkim, co przyczyni się do obalenia stereotypów i uprzedzeń. Polscy i niemieccy nauczyciele będą razem współpracować. Dzięki temu poznają oni lepiej system szkolny danego kraju i będą mieli okazję poszerzyć swoje kompetencje metodyczne. Obie fundacje uczestniczące w projekcie poszerzą swoje dotychczasowe doświadczenia dotyczące międzynarodowych spotkań i koncepcji polsko – niemieckiego kształcenia. Moduł lekcyjny umożliwi ukazanie międzynarodowych zależności w dziedzinie społecznej, ekologicznej i kulturowej. To umożliwia młodym ludziom lepsze poznanie tradycji kraju sąsiedniego i nawiązanie bliższych kontaktów między sobą. Moduł ten przygotuje do wymian międzyszkolnych na terenie Unii Europejskiej.

Galeria - comenius

Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Klauzula informacyjna
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Wybory samorządowe 2018
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
ePUAP
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony